Grafologie nejen pro personalisty

Anotace knihy

Pokud jste se někdy chtěli dozvědět, co o vás písmo říká zkušenému grafologovi, držíte v rukou tu správnou knihu. A co víc - co písmo vypovídá o vlastnostech, které jsou více či méně vhodné pro výkon určité profese?

Kniha Grafologie nejen pro personalisty přehledně shrnuje základy grafologického rozboru a výklad projektivních technik (Baumtest) a vysvětluje, jak se lidské vlastnosti promítají do písemného projevu a kresby.
V další části knihy pak najdete soubor požadovaných vlastností pro vybrané profese podle národní soustavy povolání a rozbor vzorků písma vhodných a nevhodných kandidátů. U každé pracovní pozice pak opět najdete „otisk“ vlastností v kresbě stromu a postavy. Poslední část knihy je věnována patologickým jevům v písmu a v kresbě.

Kniha může posloužit všem, kdo pracují s lidmi, ať už se zabývají výběrem pracovníků, assessment centry, psychologickým, pedagogickým či kariérním poradenstvím. Zároveň se může stát i pomůckou pro sebepoznání a určení vlastního profesního směřování jednotlivce.

Kmotry knihy jsou:

Ing. Petr Pojar, ředitel SPAK Foods s.r.o.
Ing. Mariana Včeláková, HR Manager EvoBus Česká republika
Ing. Václav Svrček, ředitel Otto Bock ČR s.r.o.