Psychoterapie

Řeší problémy:

. kontaktů s ostatními lidmi, sociabilitu
. osobní krize
. rodinné a vztahové
. spojené s výchovou dětí
. osobního rozvoje
. výběru zaměstnání
. nemocí, které mají původ v psychice

Při individuálních návštěvách je možno řešit konkrétní problémy klienta, dospělého i dítěte. Terapie probíhá v celcích – 10, 25 a více návštěv. Návštěvy jsou hodinové, podle potřeby i delší. Používáme metody pozitivní psychoterapie, která je kombinací západních a východních zkušeností (Prof. Nossrat Peseschikian). Další používané metody: projektivní techniky - grafologie, kresby, Baumtest, Rohrschachův test, dále imaginace, práce se sny, rodinné konstalace, coaching, arteterapie.

Psychoterapie pro děti

Specialitou je práce s dětmi od 5 do 15 let.
Začíná diagnostikou problému, která je prováděna metodami blízkými dítěti. Používají se kresby, písmo ze školních prací, ale také metoda scénotestu, hraných scének apod. Dítě přichází do prostředí, které nepřipomíná školu ani lékaře. Naší snahou je, aby se každý cítil dobře a uvolněně, bez stresování neúměrnými požadavky.

Spolupracujeme s dalšími terapeuty a lékaři tak, aby bylo možno klientovi nabídnout optimální způsob léčby.

Návštěvy na adrese Pod Vodojemem 1245 , 342 01 Sušice , tel 603165849nutno se objednat

předem.

Cena za 1 návštěvu je 400,- Kč