O nás


PaedDr. Marie Mašková

Více než 20 let se zabývá projektivními psychologickými metodami, od roku 1995 je to kromě psychoterapie a pedagogického poradenství její hlavní pracovní činnost. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, v roce 1987 obhájila rigorózní řízení a získala titul PaedDr.

V oboru psychoterapie vystudovala Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a několik dalších terapeutických metod.

Má hluboké vzdělání v grafologii a ostatních grafognostických technikách, které přednáší jak pro pedagogy, tak i pro veřejnost. Studovala také obor písmoznalectví. Je autorkou grafologického programu na PC - jediného tohoto druhu ve střední Evropě. Obsahově se jedná o rozsáhlou učebnici grafologie na tomto nosiči. V rámci pedagogické činnosti se zabývá projevy poruch a vad v dětském písmu a kresbě.

Je autorkou knihy Grafologie nejen pro personální práci, vydala Grafia v roce 2015.
Publikovala mimo jiné ve sborníku Otto Čačky Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání.Další informace naleznete kliknutím zde.