Výchovné poradenství

Má vaše dítě problémy ve školce, či ve škole, je jiné, v něčem odlišné, než ostatní průměrné děti? Co s tím? Potlačovat či rozvíjet? Dětská kresba, Baumtest, písmo v kontextu celého školního sešitu poví hodně o křehké duši Vašeho dítěte. Odhalíme problémy spojené s dyslexií a dysgrafií. I vy v dobré vůli, nevědomky můžete dělat chyby při jednání s ním. V tomto případě budeme s Vámi hledat cestu, jak Vašemu dítěti porozumět, pojmenovat jeho potíže a najít jeho možnosti je překonat.

I v době puberty prožívá vaše dítě těžké chvíle, období vzdoru proti všem může pořádně rodiče potrápit a zanechat i na dospívajícím člověku těžko napravitelné následky v podobě drogové závislosti, nedokončeného vzdělání apod. Co s tím? Naše znalosti a zkušenosti a samozřejmě grafologické rozbory, posouzení kreseb všech členů rodiny mohou odhalit jak příčinu neporozumění, tak pomoci i v řešení situace.

Cena se řídí rozsahem práce a počtem hodin konzultací.