Personální poradenství

Grafologie jako již léta ve světě uznávaný obor má velmi široké použití v personální práci. Již řada podniků využívá tuto možnost ke komplexnímu posouzení svých budoucích i stávajících zaměstnanců a managementu. Tímto způsobem je možno posoudit vhodnost pracovníka pro určitou práci, pro práci v kolektivu i schopnosti zastávat vedoucí místa. V neposlední řadě se takto zjišťují i asociální sklony, závažné negativní vlastnosti, které mohou poškozovat zaměstnavatele, jako např. nepoctivost, lenost, špatný vztah k lidem…

Ke grafologickému rozboru je třeba minimálně 1 strana A4 ručního písma psaná na čistý kancelářský papír bez podložky. Vhodný je např. životopis nebo slohová práce na dané téma (záliby, zdůvodnění volby zaměstnání, místo, kde žiji apod.), nevhodné je opisování textu. Nenutíme nikoho, aby psal psacím způsobem, jestliže je zvyklý psát skriptem nebo nějakou kombinací psacího a tiskacího písma.
U textu požadujeme vyjádření souhlasu uchazeče s provedením grafologického rozboru.
Kromě grafologického rozboru nabízíme ještě vyhodnocení kresby stromu a kresby postavy, zpracování rozboru celkové struktury osobnosti za určitým účelem (např. při plánování kariérového růstu) Zaměstnavatelé mohou využít i poznávací semináře pro personální pracovníky /Baumtest-kresba stromu, kresba postavy, základy grafologie/.

Cena grafologického rozboru je Kč 1 400,-