Kursy, semináře, přednášky

Základní orientace v grafologii - 40 hodin

Obsahuje základní pojmy grafologie, jevy v písmu a některé jejich kombinace, pomůcky a využití.
Kurs je možno organizovat ve dvou víkendech nebo 5ti dnech kdekoli v ČR.

Cena Kč 2 000,-


Kurs základů grafologie - 120 hodin

Celkové seznámení s grafologickými jevy a jejich významy ve spojení s základy psychologie osobnosti. Dějiny a vývoj grafologie, využití v praxi, patologie. Kurs je organizován v Plzni, začátek vždy v září, ukončení v červnu, 1x v měsíci v sobotu. Po absolvování je posluchač schopen udělat grafologický rozbor. Uchazeči jsou vybírání na základě písma.

Cena Kč 9 000,-.


Baumtest - kresba stromu, 15 hodin

Orientace v testu kresby stromu K. Kocha. Každý účastník obdrží skripta Dr. Maškové. Koná se o víkendu - pátek odpoledne a sobota.

Cena Kč 1 450,-.


Praktické provádění grafologických rozborů - 16 hodin

Určeno pro absolventy kursů grafologie. Procvičování celého postupu při provádění rozboru, možnost práce na PC.

Cena Kč 900,-