Grafologie je jednou z psychologických metod, zabývajících se osobností člověka. Je založena na „projekci“ tedy na tom, že člověk, jeho osobnost, jeho racio, chování, struktura osobnosti i oblast emocí a pudů se odráží ve všem, co vytváří. Tedy v kresbách, písmu, ale i např. v bytovém zařízení, oblečení a všech věcech, kterými se obklopuje.

Naučit se psát je těžký a zdlouhavý proces. Ale ve chvíli, kdy se písmo stane zautomatizovaným, projektujeme do něho celé své Já.

Zkušený grafolog z takového písma může vyčíst všechno: způsob myšlení, paměť, nadání, vkus, dynamiku a zralost osobnosti, její vyváženost, podstatné vlastnosti, hodnotový systém, emoce, prožívání citů, vztahy a chování v práci, přístup k druhým lidem i k sobě.

Popsat můžeme i psychická a některá somatická onemocnění.

Grafolog se zpravidla zabývá písmem dospělých, dolní hranice je mezi 14 – 15 lety věku, kdy je možno přispět k rozhodování dospívajících o jejich dalším studiu a životním zaměření.

Grafologie má také svoji etickou stránku. Proto je naše činnost vázána zákonem o ochraně osobnosti.